Federatie van Gehandicaptenorganisaties Limburg

Postbus 5185
6130 PD Sittard

Telefoon: 046-420 81 51
Email: bureau@fgl-limburg.nl
Telefax: 046 – 420 8041


Grotere kaart weergeven

Disclaimer toegankelijkheidsadviezen FGL
Op voorliggend toegankelijkheidsadvies zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden gehanteerd. Wijzigingen in, casu quo afwijkingen van bouwtekeningen en andere relevante bescheiden én wijzigingen in of rond het gebouw, aangebracht of gerealiseerd ná afgifte van dit toegankelijkheidsadvies, kunnen direct van invloed zijn op de inhoud en de kwaliteit van het advies. Dit toegankelijkheidsadvies is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze uitgave is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.