Zoekt u informatie over de toegankelijkheid van een gebouw of voorziening? KLIK HIER

Contact

Doelstelling

Pictogrammen uitleg

Disclaimer

TOEGANKELIJKLIMBURG.NL

is een initiatief van de Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL). De website wordt voortdurend geactualiseerd en uitgebreid. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met plaatselijke gehandicaptenplatforms en andere (ervarings)deskundige organisaties en personen.