Disclaimer toegankelijkheidsadviezen FGL

Op voorliggend toegankelijkheidsadvies zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden gehanteerd. Wijzigingen in, casu quo afwijkingen van bouwtekeningen en andere relevante bescheiden én wijzigingen in of rond het gebouw, aangebracht of gerealiseerd ná afgifte van dit toegankelijkheidsadvies, kunnen direct van invloed zijn op de inhoud en de kwaliteit van het advies. Dit toegankelijkheidsadvies is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze uitgave is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

versie juni 2019