Checklijsten toegankelijkheid gebouwen en voorzieningen

De FGL beschikt over een nieuw en belangrijk product, namelijk 26 checklijsten die u helpen bij het schouwen van openbare en publiekstoegankelijke gebouwen en voorzieningen. De FGL hecht veel waarde aan de kwaliteit van dit nieuwe materiaal. 

U kunt ons helpen door één of meerdere lijsten te gebruiken en uw ervaringen met ons te delen.  Alle ervaringen, tips, suggesties en overige reacties zullen worden gebruikt om de checklijsten nóg beter en bruikbaarder te maken.

Wilt u meer weten? Bel of mail met het bureau van de FGL.

Telefoon: (046) 420 81 51. E-mail: bureau@fgl-limburg.nl

Disclaimer toegankelijkheidsadviezen FGL
Op voorliggend toegankelijkheidsadvies zijn de toegankelijkheidsnormen van toepassing, die op de datum van afgifte van het advies door de FGL worden gehanteerd. Wijzigingen in, casu quo afwijkingen van bouwtekeningen en andere relevante bescheiden én wijzigingen in of rond het gebouw, aangebracht of gerealiseerd ná afgifte van dit toegankelijkheidsadvies, kunnen direct van invloed zijn op de inhoud en de kwaliteit van het advies. Dit toegankelijkheidsadvies is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.
Deze uitgave is met zorgvuldigheid samengesteld en informatief van aard. U kunt er geen rechten aan ontlenen.